Parkingson

Categories:  Information

Parkinsons lag, som formulerades av den brittiske historikern och författaren Cyril Northcote Parkinson på 1950-talet, postulerar att “arbete expanderar till att fylla den tid som är tillgänglig för dess genomförande”. Det betyder att om en organisation har en viss mängd arbete att utföra, kommer det att ta längre tid att slutföra det om det finns mer tid tillgänglig för det. Detta innebär att arbetsbördan tenderar att öka för att fylla utrymmet som finns tillgängligt för den.
Det kan det finnas flera faktorer som bidrar till att anställa fler tjänstemän än vad som egentligen behövs:
1. Budgetering: Organisationer kan ibland budgetera för fler anställda än vad som behövs för att ha en buffert för eventuella ökningar i arbetsbelastningen eller för att täcka förväntade framtida behov.
2. Byråkrati och hierarki: Stora organisationer, som sjukhus, har ofta komplexa hierarkier och administrativa strukturer, vilket kan leda till överflöd av tjänstemän för att hantera administration och rapportering.
3. Förändrade behov: Arbetsuppgifter och krav kan förändras över tid på grund av faktorer som teknologiska förändringar, förändringar i lagstiftning eller förändrade patientbehov. Detta kan leda till att fler anställda rekryteras för att hantera de nya kraven.
4. Försiktighetsprincipen: Organisationer kan också välja att anställa fler personal än vad som strikt behövs som en försiktighetsåtgärd för att säkerställa att de kan hantera oplanerade händelser eller perioder med hög arbetsbelastning.
Det är viktigt att notera att medvetenheten om Parkinsons lag kan hjälpa organisationer att vara mer effektiva och produktiva genom att identifiera och hantera onödig byråkrati och överflödiga resurser.

Damklokken

Categories:  DK

Damklokken er ikke bare et praktisk stykke tilbehør, det er også et symbol på stil og elegance. Med sit slanke design og raffinerede detaljer tilføjer det et strejf af raffinement til enhver påklædning. Uanset om det er et klassisk læderbånd eller et moderne metalarmbånd, er damklokken en tidløs klassiker, der aldrig går af mode. Med sit præcise urværk og smukke design er det det perfekte accessory til enhver kvinde.